എന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ പാഴ്ചിന്തകള്‍ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ................ ..എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ കാവ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോള്‍, അത് ഒരുപക്ഷെ താജ്‌ മഹല്‍ പോലെ സുന്ദരമാവില്ല മറിച് ഒരു കുടില്‍ പോലെ ജീവസുറ്റതാണ്.ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ ഹോമിക്കേണ്ടിവന്ന താജ് മഹല്‍ മഹത്തരം തന്നെ പക്ഷെ ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്‌ തണലേകുന്ന കുടിലുകള്‍ക്കും അതിന്‍റെ മഹത്ത്വമില്ലേ?

Friday, 4 May 2012

ദൈവത്തിന്റെ സോഷ്യലിസത്തെ ക്കുറിച്ച് നമുക്കധികം അറിയില്ലാന്നു തോന്നുന്നു .അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാം എപ്പോഴും  സ്വയം താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരാളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാന്‍  ശ്രമിക്കുന്നത്‌... , നമ്മള്‍ അധെഹാതോട് അകല്‍ച്ച പാലിക്കുന്നത് , അല്ലെങ്കില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്, പക്ഷെ നാം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധുവിനെ അവന്‍ കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ....................... നിധീഷ് വര്‍മ്മ 

No comments:

Post a Comment

എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോളൂന്നേ.......