എന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ പാഴ്ചിന്തകള്‍ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ................ ..എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ കാവ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോള്‍, അത് ഒരുപക്ഷെ താജ്‌ മഹല്‍ പോലെ സുന്ദരമാവില്ല മറിച് ഒരു കുടില്‍ പോലെ ജീവസുറ്റതാണ്.ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ ഹോമിക്കേണ്ടിവന്ന താജ് മഹല്‍ മഹത്തരം തന്നെ പക്ഷെ ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്‌ തണലേകുന്ന കുടിലുകള്‍ക്കും അതിന്‍റെ മഹത്ത്വമില്ലേ?

Wednesday, 14 August 2013

ഭാരതംപെറ്റുവീണ നാൾമുതൽക്ക്
നെഞ്ചിലേറ്റും രാജ്യം
കോടി കോടി ജനമനസ്സിൽ
കൊടിയുയർത്തും രാജ്യം

ഭാഷ വേഷ ഭൂഷണങ്ങൾ
ആകെ മാറുമെങ്കിലും
ആകെയൊന്നിതെന്ന ബോധ്യം
ആഴമായുണ്ടാകണം

വേറെയാണു ദൈവവും
വർണ്ണ വർഗ്ഗമെങ്കിലും
ഓർക്കുനെഞ്ചിലൂറ്റമോടെ
ഭാരതീയർ ഏവരും

ആയിരങ്ങൾ ജീവനെ
വിലകൊടുത്ത് നേടിയീ
ഇന്ത്യ കൈവിടല്ലേ
ശ്വാസമുള്ളിടത്തോളം

Saturday, 10 August 2013

ഭാഷാ ഫലിതങ്ങൾ
പ്രശസ്ത മലയാളം മുൻഷി ആണു കുഞ്ഞിരാമൻ മാഷ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുമകൾ പോത്തീസിൽ പോയി വസ്ത്രം
എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൂ. മലയാളം മുൻഷി ആയ തന്റെ ചെറുമകൾ മലയാളത്തിൽ തെറ്റ് പറയുകയോ? മാഷ് കൊച്ചു
മകളെ ഉപദേശിച്ചു.

"പോത്ത് പുല്ലിംഗം ആണ് അതിന്റെ സ്ത്രീ ലിംഗം എന്നത് എരുമ എന്ന് ആണ് ഒന്നുകിൽ പോത്ത്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എരുമാസ് എന്ന് പറയുക ഒരിക്കലും പോത്തീസ് എന്ന് പറയരുത്. പോത്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ എരുമാസ് എന്നു പറഞ്ഞാലും മംഗ്ലീഷ് ആണ്. അപ്പോൾ പോത്ത്കളുടെ കട അല്ലെങ്കിൽ എരുമകളൂടെ ക്ട എന്നതാണു ശുദ്ധമായ മലയാളം."

കുഞ്ഞിരാമൻ മാഷുടെ ഉപദേശം കേട്ട് ചെറുമകൾ മിഴിങ്ങസ്സ്യാന്ന് നിന്ന് പോയി.

(പോത്തീസ് : കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും പ്രശസ്തരായ വസ്ത്ര വ്യാപാരികൾ)

========================================================================================
മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ സിറ്റിങ്ങ് ജഡ്ജി അന്വോഷിക്കുക...

അതെന്തിനാ ഇരിക്കുന്ന ജഡ്ജി തന്നെ അന്വൊഷിക്കുന്നത്,ജഡ്ജി നിന്നോ ഇരുന്നോ ഇഷ്ടമുള്ളതു പോലെ അന്വോഷിക്കട്ടെ.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
പാർട്ടി സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വൃദ്ധനായ നേതാവിനെ എടുത്തെന്നറിഞ്ഞ അനുയായികൾ പൊട്ടിതെറിച്ചു. പാർട്ടിയ്ക് വേൻടി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞ് വച്ചതും പോരാഞ്ഞ് പാവത്തിനെ ഇരിക്കാൻ പോലും അനുവാദമില്ലാത്ത നിൽക്കുന്നവരുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇട്ടെന്നോ?