എന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ പാഴ്ചിന്തകള്‍ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ................ ..എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ കാവ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോള്‍, അത് ഒരുപക്ഷെ താജ്‌ മഹല്‍ പോലെ സുന്ദരമാവില്ല മറിച് ഒരു കുടില്‍ പോലെ ജീവസുറ്റതാണ്.ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ ഹോമിക്കേണ്ടിവന്ന താജ് മഹല്‍ മഹത്തരം തന്നെ പക്ഷെ ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്‌ തണലേകുന്ന കുടിലുകള്‍ക്കും അതിന്‍റെ മഹത്ത്വമില്ലേ?

Friday, 27 July 2012

മനോസമുദ്രം

മനസ്സിന്‍ ആഴം തിരിച്ചറിഞ്ഞീടുവാന്‍
ആവതില്ല മനുഷ്യ നേത്രങ്ങള്‍ക്ക്
ചിന്ത തീര്‍ക്കും തിരകള്‍
സുനാമികള്‍ തീര്‍ത്തീടുന്നു

പാലാഴി മഥനം നല്കീ
കല്പ്പവൃക്ഷവും കാമധേനുവും
മനസ്സിന്‍ മഥനം നല്‍കും
ഭൂമിക്കും വിഷിഷ്ടങ്ങള്‍

ഓര്‍മ്മയാം സൂഷ്മാണക്കള്‍ അറിവാം
മുത്തുകള്‍ പകതന്‍ സ്രാവും കുശുമ്പിന്‍
തിമിംഗലങ്ങളും സ്നേഹ പരല്‍ മീനുകളും
ഹാ! എന്തു സുന്ദര സമുദ്രം

തകര്‍ന്ന സ്വപ്നക്കപ്പലിന്‍
 അവശേഷിപ്പ്കാണാമടിത്തട്ടിലായ്‌
 തേടാം നിധി, ആഴങ്ങളില്‍ 
കാണാം മനസ്സിന്‍ മനം

ആയതില്ലാര്‍ക്കും മനസ്സിന്‍
രഹസ്യം പഠിക്കുവാന്‍
ആ ഉദ്യമത്തില്‍ ഉഴലുന്നൂ
അവര്‍ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞര്‍

മനം തീര്‍ക്കും ചിത്രങ്ങള്‍
നാളത്തെ സത്യങ്ങള്‍
തീര്‍ക്കാം നമുക്കിനി
വര്‍ണ്ണമേറും മനോചിത്രങ്ങള്‍

by NIDHEESH VARMA RAJA.U


Saturday, 21 July 2012

Bull dozer

കരുത്തന്‍ യന്ത്ര കൈയ്യില്‍
കൂര്‍ത്തനഖങ്ങള്‍ ഉള്ളവന്‍
ഭൂമിക്ക് ദയാവധം നല്കാന്‍
വിധി തീര്‍ത്തവന്‍
ബുദ്ധിയില്ലത് കഷ്ടം
നിനക്കും നിന്‍ തേരാളിയ്കും

മണല്‍തിട്ടയും മന്ദിരങ്ങളും
ഒന്നുപോള്‍ തകര്‍ക്കുന്നോന്‍
കൊള്ളാം നിന്നെ സിലോണിലെ
ശവ കൂമ്പാരം മൂടുവാനും

തുരക്കുന്നു അഴുക്കുചാല്‍
മാലിന്യം കൊരീടുന്നു
അഹങ്കാരം തിമിര്‍ക്കുന്ന
രമ്യ ഹര്‍മ്മ്യങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുന്നു

ആയിത്താണ്ടുകള്‍ ജീവനെ  വിളയിച്ച
കുന്നുകള്‍  തകര്‍ത്ത് നീ
നെല്‍പാടം നികത്തുന്നു
നൂറ്റാണ്ടിന്‍ ഓര്‍മ്മ പേറും
മരമുത്തശ്ശി നിന്മുന്നില്‍ വീണീടുന്നു

മലകള്‍ എടുത്തു നീ
കുഴില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടു ഭൂമിതന്‍
നേര്‍ത്ത ശ്വാസം കെടുത്തുന്നു
മനുഷ്യ രാശിക്ക് ശവക്കുഴി.....
അത് നിന്‍ അന്ത്യ ദൌത്യം

നിങ്കരുത്താവാഹിച്ചസമത്വം തകര്‍ക്കുവാന്‍ 
മനുഷ്യനില്‍ വേണം അവതാരം നിനക്കിനി.
by: NIDHEESH VARMA RAJA U