എന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ പാഴ്ചിന്തകള്‍ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ................ ..എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ കാവ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോള്‍, അത് ഒരുപക്ഷെ താജ്‌ മഹല്‍ പോലെ സുന്ദരമാവില്ല മറിച് ഒരു കുടില്‍ പോലെ ജീവസുറ്റതാണ്.ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ ഹോമിക്കേണ്ടിവന്ന താജ് മഹല്‍ മഹത്തരം തന്നെ പക്ഷെ ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്‌ തണലേകുന്ന കുടിലുകള്‍ക്കും അതിന്‍റെ മഹത്ത്വമില്ലേ?

Wednesday, 15 May 2013

ആര്‍ഷ ഭാരതം

           
        നിരവധി തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും  ആര്‍ഷ ഭാരത സംസ്കാരം എന്താണെന്നു പലര്‍ക്കും അറിയില്ല.ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് പറയാം, പുരാതന ഋഷി വര്യന്മാര്‍ തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറിയ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും തത്ത്വ ചിന്തയും എല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് ഈ ആര്‍ഷ ഭാരത സംസ്കാരം. ഇത് ഏതെങ്കിലും പാര്ട്ടിയ്കോ മതത്തിനോ വര്ഗ്ഗത്തിണോ മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല മറിച്ച് എല്ലാ ഭാരതീയര്‍ക്കും മാനവരാശിക്കാകമാനവും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ആ പരമ്പരാഗത ചിന്താ സരണിയുടെ ഭാഗമാണ് വ്യാസനും ബുദ്ധനും ശങ്കരാചാര്യരും ചാര്‍വാകനും ജൈനനും തുടങ്ങി ഉന്നത സൂഫി സന്യാസിമാരും എല്ലാം. ഋഷിമാരുടെ ഫലേച്ച ഇല്ലാത്ത ധ്യനത്തിന്റെയും വിചിന്തനത്തിന്റെയും ഫലമാണീ അറിവുകള്‍. 
                      ആര്‍ഷഭാരതത്തെ വിമര്ശിക്കുനന്നവര്‍ക്കും തള്ളിക്കളയാന്‍ ആവാത്തതാണ് ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ ഭാരതീയര്‍ നടത്തി എന്നത് (സായിപ്പും അന്ഗീകരിച്ച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ)പൂജ്യത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം,ആര്യഭടന്റെ ജ്യോതി ശാസ്ത്രത്തിലും ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിലെയും സംഭാവനകള്‍, ഭാരതീയ ആയുര്‍വേദ ചികില്‍ത്സാ സമ്പ്രദായം, തുടങ്ങിയവ നിസ്തര്‍ക്കം തന്നെ. പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും കാലഘട്ടങ്ങളും രീതികളും മാത്രമാണ് പലര്‍ക്കും തര്‍ക്ക വിഷയം. ആരെന്കിലും അയ്യായിരം വര്ഷം മുന്‍പ്‌ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഉടന്‍ പറയും അയ്യേ അത് രണ്ടായിരം വര്ഷം മാത്രമേ ആയുള്ളല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കളിയാക്കും. എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇനി അത് ആധുനീക ലോകം കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിനു ഒരു ദിവസം മുന്‍പെങ്കിലും കണ്ടെത്ത്തിയിട്‌ുന്ടെങ്കില്‍ അത് ഒരു വല്ല്യ കാര്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്കെന്താ ഇത്ര മടി എന്നതാണ്.
         വൃക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്ന് പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്‌ പിന്നീറ്റ്‌ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനു മുന്‍പില്‍ ജഗദീഷ്‌ ചന്ദ്ര ബോസ് തെളിയിക്കും വരെ അന്ധ വിശ്വാസം ആയിരുന്നു. വേപ്പിന്റെ ഔഷധ ഗുണം നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞത്‌ ആര്‍ക്കും അംഗീകരിക്കാന്‍ വയ്യാരുന്നു ഒരു ദിവസം അമേരിക്കന്‍ കമ്പനി അതിന്റെ പേറ്റന്റ് നേടിയപ്പോള്‍ ഒന്നും പറയാനില്ല. മഞ്ഞളിന്റെ മുറിവുണക്കാനുള്ള കഴിവ്‌ അതുപോലെ മറ്റൊരു അമേരിക്കന്‍ കമ്പനി പേറ്റന്റ് എടുത്തു.ആല്‍ മരം പ്രകൃതിയില്‍ ഏറ്റവും അധികം വായു ശുദ്ധീകരിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള വൃക്ഷം ആണെന്ന് ആധുനീക ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്ത്തിയപ്പോഴും ആല്‍ മരം വിശുധ്ധമായത് അന്ധവിശ്വാസം മാത്രം. മഞ്ഞപ്പിത്തം ആധുനീക വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിനു കീഴടങ്ങുന്നതിനു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പേ നാട്ടു മരുന്നിനു മുന്‍പില്‍ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു.ചാണക്ക്യന്റെ അര്‍ത്ഥ ശാസ്ത്രം ആധുനീക സമൂഹത്തിലും പഠനാര്‍ഹാമാണല്ലോ?പിന്തുടര്ച്ച്ചകളില്ലാതെ ഭാരതത്തിലെ പല അറിവുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു പല അറിവുകളും അര്‍ഹിക്കുന്ന പഠനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നില്ല.     
               ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെയും ആചാരങ്ങളെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു വല്ല്യ ആളുകള്‍ ആകുക എന്നത് ഒരു ഫാഷന്‍ ആയി ചിലര്‍ കരുതുന്നു.ഇവര്‍  മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു സത്യമുണ്ട് അവര്‍ കുറ്റം പറയുന്നത് അവരുടെ മുന്‍ തലമുറകളെ കൂടിയാണ്.  അതിനായി അവര്‍ ചെയ്യുന്നത് മുന്‍കാലത്ത് നടന്ന പല അനാചാരങ്ങളെയും എടുത്തു പറഞ്ഞു അവ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന്സ്ഥാപിക്കല്‍ ആണ്. ഭാരതത്തിന്റെ അറിവുകളെ തള്ളിപ്പറയാന്‍ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെന്കിലും അനാചാരങ്ങളും ആയിരിക്കും.  നല്ല അറിവുകളെ എവിടെ എങ്കിലും വച്ചുകെട്ടി മൊത്തത്തില്‍ മോശമാക്കിപറയുന്നവര്‍ മോശമാക്കുന്നത് സ്വന്തം സംസ്കാരത്തെ ആണെന്നെന്നും ഓര്‍ക്കാറില്ല. ലോകത്ത്‌ ഒരു കാര്യവും പൂര്‍ണ്ണമായും നല്ലത് മാത്രമല്ല.യുക്തി വാദത്തിന്റെ ആദ്യ വേരുകള്‍ കള്ളന്മാരിലും സാമൂഹ്യ വിരുധ്ധരിലും അല്ലേ കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്,അവരൊന്നും ഇന്നത്തെ ചിലരെ എങ്കിലും പോലെ ശാസ്ത്ര ജ്ഞാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയോ സാമൂഹ്യ നന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചോ അല്ലല്ലോ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത്.എല്ലാ മതങ്ങള്‍ക്കും ഇരുണ്ട കറുത്ത അധ്യായങ്ങള്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ഉണ്ടല്ലോ. അണ്‌ുബോംമ്പും എന്ടോസള്‍ഫാനും ആയുധങ്ങളും എല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കറുത്ത വശങ്ങള്‍ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവയെല്ലാം പൂര്‍ണ്ണമായി തള്ളിക്കളയാന്‍ ആകുമോ?.  അറിവുകള്‍ സ്വര്‍ണ്ണം പോലെ നിരവധി അനവധി അഴുക്കുകളില്‍ പെട്ട് കിടക്കുകയാനെന്കിലും അവയെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ആധുനീക സമൂഹത്ത്തിനു പ്രയോജനപ്രദമാക്കുന്നതാവും നല്ലത്.
            ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്‌ പുരാതന ഭാരതം സമ്പൂരണനയിരുന്നു എന്ന് വാദിക്കുവാണോ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് പുരാതന ഭാരതീയര്‍ ആണെന്നോ പറയാനല്ല മറിച്ച് ഭാരതീയം എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും തള്ളിക്കളയാന്‍ പാടില്ല. വെറുതെ മേനി പറയാനോ കളിയാകി തള്ളാനോ ശ്രമിക്കാതെ അര്‍ഹിക്കുന്ന പഠനം നല്കാനും നല്ലതിനെ നല്ലത് എന്ന് കരുതി സ്വീകരിക്കാനും തള്ളേണ്ടത്തള്ളുകയും ഉള്ള മനസ്സ്‌ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്  .  
                                         

6 comments:

 1. nalla ലേഖനം അക്ഷര തെറ്റുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം ..

  ReplyDelete
 2. പക്ഷെ മറ്റുപലരും പലതും കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ ലോകം ഇത്ര ചെറുതാകുമായിരുന്നില്ല

  ReplyDelete
 3. നല്ല ലേഖനം. ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം.

  ആശംസകൾ

  ReplyDelete
 4. കൊള്ളാം.ആര് പറഞ്ഞു എന്നതല്ല എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നതാണ് സ്വീകാര്യത്തിന്റെയും നിരാസത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം

  ReplyDelete
 5. informative, we must think about it

  ReplyDelete

എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോളൂന്നേ.......