എന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ പാഴ്ചിന്തകള്‍ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ................ ..എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ കാവ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോള്‍, അത് ഒരുപക്ഷെ താജ്‌ മഹല്‍ പോലെ സുന്ദരമാവില്ല മറിച് ഒരു കുടില്‍ പോലെ ജീവസുറ്റതാണ്.ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ ഹോമിക്കേണ്ടിവന്ന താജ് മഹല്‍ മഹത്തരം തന്നെ പക്ഷെ ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്‌ തണലേകുന്ന കുടിലുകള്‍ക്കും അതിന്‍റെ മഹത്ത്വമില്ലേ?

Tuesday, 26 February 2013

സൃഷ്ടിയും ദൈവവും പരിണാമവും


       ദൈവ വിശ്വാസം സ്രഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തെണ്ട കാര്യമുണ്ടോ?. ലോകം സ്വയം ഉരുവം കൊണ്ടതെന്കില്‍ ദൈവത്തിനു എന്ത് പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത്. പ്രാര്‍ത്ഥനകൊണ്ട് എന്ത് ഫലമാണ് ഉള്ളത്? നമുക്ക്‌ ഇത്തരം വിഷയങ്ങള്‍ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം.
   ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണോ ഈ ഭൂമിയും പ്രപഞ്ചവും?
                               മനുഷ്യനെ  ഇന്നും കുഴക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന * അടിസ്ഥാന പരമായ ചോദ്യം ആണിത്.   ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ദൈവ വാദികളും, ദശ ലക്ഷക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൊണ്ട് പരിണാമം സംഭവിച്ചുണ്ടായതെന്നു ശാസ്ത്രവും പറയുന്നു. ഒരു ക്ലോക്ക് കണ്ടാല്‍ അതിനൊരു സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടെന്നു മനസിലാക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഭൂമിയില്‍ ജീവനുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനൊരു സൃഷ്ടാവ്‌ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നത്‌ ആണ് സൃഷ്ടി വാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.   സ്രിസ്ഷ്ടിവാദം മാത്രമല്ല ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.ഹൈന്ദവ സങ്കല്പ്പ പ്രകാരം സൃഷ്ടി യുടെ ദൈവമായ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം  സ്ഥിതിയുടെയും സംഹാരത്തിന്റെയും മൂര്ത്തിക്ള്‍ ആയ വിഷ്ണുവിനും ശിവനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.       മനുഷ്യനില്‍ ദൈവ സങ്കല്പം രൂപം കൊണ്ടതിനു ശേഷമാകണം സൃഷ്ടി സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരിക്കുക. മനുഷ്യന്റെ ബൌധീക വളര്‍ച്ചയുടെ ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു ദൈവീക സങ്കല്പത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയും ശരി തെറ്റുകളുടെ പാപ പുണ്ണ്യ ബോധവും.      
           ബുദ്ധിപരമായി ഡിസൈന്‍ ചെയ്തതാണ് ലോകം എങ്കില്‍ പോലും പരിണാമത്തിനു അതിന്റേതായ സാംഗത്യമുണ്ട്.  മനുഷ്യന്‍ കണ്ടുപിടിച്ച്ചതൊന്നും എന്നും ഒരേ രൂപത്തില്‍ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ?അവ മെച്ചപ്പെടുത്തി മെച്ചപ്പെടുത്തി ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തില്‍ എത്തി ചേര്‍ന്നതല്ലേ?കാറിന്‍റെ ആദ്യ രൂപവും ഇന്നത്തെ രൂപവും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാല്‍ അത് മനസ്സിലാവും. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍ ആയി നമുക്ക്‌ പരിണാമത്തെ കാണാവുന്നതാണ്.പരിണാമം എന്നാല്‍ ഒരു ജീവി ഒരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ മറ്റൊരു ജീവി ആകുന്ന പ്രക്രിയ അല്ല. മറിച്ച് ഒരു പൊതു പൂര്‍വികനില്‍ നിന്ന് ഒരേ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട വ്യത്യസ്ഥ ജീവികള്‍ പരിണമിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ദീര്‍ഖ കാല പ്രക്രിയ ആണ്. മനുഷ്യനും ചിമ്ബാന്സിയ്യും എല്ലാം ഒരു പൊതു പൂര്‍വികനില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് സാരം. ഒരു മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങള്‍ വേറെ എങ്കിലും തായ്‌ തടി ഒന്നല്ലേ അതുപോലെ. നമുക്ക്‌ മനസ്സിലാകാന്‍ കാറിന്‍റെ ഉത്ഭവം നോക്കിയാല്‍ മനുഷ്യന്‍ ആദ്യം ചക്രം കണ്ടെത്തി ->ചക്രത്തില്‍ പ്ലാറ്റ് ഫോം ഖടിപ്പിച് മനുഷ്യന്‍ വലിക്കാന്‍ തുടങ്ങി -> വണ്ടി വലിക്കാന്‍ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ->മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് പകരം ആവി യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാന്‍ തുടങ്ങി -> ആവി യന്ത്രത്തിന് പകരം ഡീസല്‍ പെട്രോള്‍ എന്‍ജിന്‍ ഉപയോഗിക്കന്‍ തുടങ്ങി ->വിവിധ തരം വാഹനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി. ഇവിടെനിന്നും കാറും കാളവണ്ടിയും ഒരേ ആശയത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാല്‍ കാളവണ്ടി പരിണമിച്ചാണ് കാര്‍ ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നില്ല പകരം കാറിനും മറ്റു മോട്ടോര്‍ വാഹനഗള്‍ക്കും ഒരു പൊതു പൂര്‍വികന്‍ ഉണ്ട് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ.
                             ദൈവം ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ ദൈവത്തിന്റെ ഒരുദിനം എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ എന്നും കളിമണ്ണ്‍ എന്നാല്‍ അജൈവ വസ്തു, പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍ എന്നാല്‍ വിവിധങ്ങളായ തന്മാത്രകള്‍ എന്നും കണക്കാക്കിയാല്‍ വേണമെങ്കില്‍ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും ഒത്ത് ചേര്ക്കാവുന്നതാണ്.
                        ഹൈന്ദവ സ്ന്കല്പ പ്രകാരം ഒന്നില്‍ നിന്ന് പലതായി "അതിന്റെ" സങ്കല്പ്പ പ്രകാരം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. ഓരോ വസ്തുവും സ്വയം പുനരുല്പാദിപ്പിക്കുകയും സ്വയം നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തില്‍ ആണ് ഉരുവം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.വെറുതെ പറക്കുന്ന അപ്പൂപ്പന്‍ താടിപോലും പലതാകുക എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തെ ഉള്‍ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.എല്ലാ ജീവ ജാലങ്ങളിലും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നത് ആ പരമ ചൈതന്യത്തെയാണ്. ഈശാവാസ്യമിഥം സര്‍വ്വം എന്നതില്‍ നിന്ന് ഈ ലോകത്തില്‍ എല്ലാ ജീവ ജാലങ്ങളിലും ആ ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്നതായി കാണാം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ നിറഞ്ഞുവിളങ്ങുന്ന ഒരു ചൈതന്യത്തെ പരബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് നിര്‍ഗ്ഗുണവും നിരാകാരവും ആകുന്നു.  നിര്‍ഗ്ഗുണവും നിരാകാരവും ആയ പരബ്രഹ്മത്ത്തിനെ ആരാധിക്കുവാന്‍ മനസ്സ് ആശക്തമായതിനാല്‍ സഗുണ ആരാധന ഉണ്ടായി. അതിന്ക്കുരിച്ച്ചു വിശദമായി ഇവിടെ വായിക്കാം http://nidheeshvarma.blogspot.in/2012/12/blog-post.html#.USzXRx0wq1s
  ദൈവ സങ്കല്പം എന്നത് തന്നെ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാവിന്റെതിനും തനിക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നേടി നല്‍കുന്ന നല്ല പിതാവിനോടും ഒപ്പമാണ്. തെറ്റ് ചെയ്‌താല്‍ ശിക്ഷിക്കുന്ന  അധികാരിയായും, അത്ഭുതങ്ങള്‍ സാധ്യമാക്കുന്ന അമാനുഷ്യന്‍ ആയി, തന്‍റെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ തുറന്നു പറയാന്‍ സാധിക്കുന്ന സുഹൃത്തായി നേര്‍വഴിക്ക് നടത്തുന്ന സഹോദരനായി, ഇഷ്ടങ്ങള്‍ സാധിച്ച് തരുന്ന സുഹൃത്തായി എല്ലാം നമുക്ക്‌ ദൈവത്തെ കണക്കാക്കാം.  അത്തരം സങ്കല്‍പ്പങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും അതിനു തക്ക ഫലത്തെ നല്‍കുന്നു.  ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ആവശ്യകത ഇവിടെ വായിക്കാവുന്നതാണ് http://nidheeshvarma.blogspot.in/2013/01/blog-post.html