എന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ പാഴ്ചിന്തകള്‍ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ................ ..എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ കാവ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോള്‍, അത് ഒരുപക്ഷെ താജ്‌ മഹല്‍ പോലെ സുന്ദരമാവില്ല മറിച് ഒരു കുടില്‍ പോലെ ജീവസുറ്റതാണ്.ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ ഹോമിക്കേണ്ടിവന്ന താജ് മഹല്‍ മഹത്തരം തന്നെ പക്ഷെ ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്‌ തണലേകുന്ന കുടിലുകള്‍ക്കും അതിന്‍റെ മഹത്ത്വമില്ലേ?

Friday, 20 April 2012

ദൈവത്തിനു ഒരു ഫേസ് ബുക്ക്‌ അക്കൗണ്ട്‌ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ....... ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചു . ദൈവം പറഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നെ ആരും ഫ്രണ്ട്  അക്ക്കുകയില്ല,എന്റെ പേരില്‍  മൊത്ത കച്ചവടം  നടത്തുന്ന പേജില്‍ പോലും എന്നെ മേമ്ബരക്കുകയില്ല കാരണം മിണ്ടാത്ത എന്നെയല്ലേ മിണ്ടുന്ന എന്നേക്കാള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കുമിഷ്ടം...............................
                                                                              nidheesh.... 

No comments:

Post a Comment

എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോളൂന്നേ.......