എന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ പാഴ്ചിന്തകള്‍ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ................ ..എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ കാവ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോള്‍, അത് ഒരുപക്ഷെ താജ്‌ മഹല്‍ പോലെ സുന്ദരമാവില്ല മറിച് ഒരു കുടില്‍ പോലെ ജീവസുറ്റതാണ്.ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ ഹോമിക്കേണ്ടിവന്ന താജ് മഹല്‍ മഹത്തരം തന്നെ പക്ഷെ ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്‌ തണലേകുന്ന കുടിലുകള്‍ക്കും അതിന്‍റെ മഹത്ത്വമില്ലേ?

Friday, 11 May 2012

മാലിന്ന്യപെട്ടി


മാലിന്ന്യപെട്ടി
ഹൃദയമെന്ന പേര്‍ വിളിക്കും മാലിന്യപെട്ടി
ഉള്ളിലായി കുടിയിരിക്കും മാലിന്യപെട്ടി
ചില്ല് കൊണ്ട് വാര്‍ത്തെടുത്ത മാലിന്യപ്പെട്ടി
ഈശ്വരന്‍ കുടിയിരിക്കും മാലിന്യപെട്ടി
ചിലനേരം മാലിന്യം കുന്നുകൂടി
പൊട്ടിത്തകരുന്ന മാലിന്യപെട്ടി.....
സ്വപ്നത്തിന്‍ തകര്‍ന്ന ചില്ലുകളും
ചിന്തതന്‍ ചെറു ചീള്കളും
ഈ സമൂഹത്തിന്‍ മാലിന്യവും
ഉണ്ടതില്‍ വേര്‍തിരിക്കാത്തതായി
കാക്കയും ശ്വാനനും പോലുമില്ലീ-
മാലിന്യകൂംബാര കൂട്ടിനായി.....
മാലിന്യത്തിന്‍ ഭാരമോക്കെ നീക്കിയെറഞ്ഞു
സ്നേഹപുഷപം വിരിയുന്ന വാടിയാക്കിടാം
അല്പേനരമുള്ളിലോന്നു നോക്കിയിരുന്നാല്‍
ഉള്ളിലോളളരീശ്വ്‌രന്‍റെ ചൈതന്യം കാണാം
കോപ്പി റൈറ്റ് : നിധീഷ്‌ വര്‍മ്മ രാജാ. യു
copy right:Nidheesh Varma Raja.U

No comments:

Post a Comment

എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോളൂന്നേ.......