എന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ പാഴ്ചിന്തകള്‍ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ................ ..എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ കാവ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോള്‍, അത് ഒരുപക്ഷെ താജ്‌ മഹല്‍ പോലെ സുന്ദരമാവില്ല മറിച് ഒരു കുടില്‍ പോലെ ജീവസുറ്റതാണ്.ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ ഹോമിക്കേണ്ടിവന്ന താജ് മഹല്‍ മഹത്തരം തന്നെ പക്ഷെ ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്‌ തണലേകുന്ന കുടിലുകള്‍ക്കും അതിന്‍റെ മഹത്ത്വമില്ലേ?

Tuesday, 22 May 2012

ജീവിതം സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടുന്നപോലെയാണ് ...
ഇന്നില്‍ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും നാളെയില്‍ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും ശരിയല്ല .
ഇന്ന് ഇടതു പെടലും നാളെ വലതു പെടലു മായി കണക്കാക്കും.രണ്ടിനും തുല്ല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്താലേ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോവൂ.........................
(ഈശ്വരനെ handle ആയി കണക്കാക്കാം.)         നിധീഷ്‌ വര്‍മ്മ

No comments:

Post a Comment

എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോളൂന്നേ.......