എന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ പാഴ്ചിന്തകള്‍ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ................ ..എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ കാവ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോള്‍, അത് ഒരുപക്ഷെ താജ്‌ മഹല്‍ പോലെ സുന്ദരമാവില്ല മറിച് ഒരു കുടില്‍ പോലെ ജീവസുറ്റതാണ്.ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ ഹോമിക്കേണ്ടിവന്ന താജ് മഹല്‍ മഹത്തരം തന്നെ പക്ഷെ ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്‌ തണലേകുന്ന കുടിലുകള്‍ക്കും അതിന്‍റെ മഹത്ത്വമില്ലേ?

Saturday, 2 June 2012

GANDHI, THE GREAT SOUL

He was never a God man
He was never a King Khan
He was never an orator
Never a writer or sports star
Never at the helms of power
Yet he earned the hearts of Indians
Yet he fought the British, the powerful
Not a friend with gun and sword
Not a friend with religious mads
Yet people follow him, not in Face Book
But in real world having no Net
His struggles were novel to world,
They seemed foolish,but worked well
All at powers  were against him
The British, the communist, and many indians
His ideas reached the illiterate,
Through hearts and soul
His ideas reached the scholars
Through restricted press
He won a mission
Alas! he was killed by an Indian
Alas! he was blamed by Indians
Einstene was right ,we cant
Believe such a man was here
We still doubt him, what a pity!!!!!!!!!!!! 

2 comments:

 1. Hi Nidhesh,
  Nice to be here in your English blog
  I appreciate you for your talent
  Hey, why all the lines begins with
  lower caps, I think its good to begin
  with upper caps
  Keep jotting
  Best Regards
  Philip

  ReplyDelete
 2. Thank you Philip sir for your visit and kind suggestion. I will keep it in my mind...

  ReplyDelete

എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോളൂന്നേ.......