എന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ പാഴ്ചിന്തകള്‍ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ................ ..എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ കാവ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോള്‍, അത് ഒരുപക്ഷെ താജ്‌ മഹല്‍ പോലെ സുന്ദരമാവില്ല മറിച് ഒരു കുടില്‍ പോലെ ജീവസുറ്റതാണ്.ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ ഹോമിക്കേണ്ടിവന്ന താജ് മഹല്‍ മഹത്തരം തന്നെ പക്ഷെ ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്‌ തണലേകുന്ന കുടിലുകള്‍ക്കും അതിന്‍റെ മഹത്ത്വമില്ലേ?

Saturday, 1 September 2012

ആഗോള മാനവീക മാന്ദ്യം

പ്രണയത്തിന്‍റെ വില ഷെയര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്‌ പോലെ
ചിലപ്പോള്‍ ഭയങ്കരമായി ഉയരും
ചിലപ്പോള്‍ ഇടിഞ്ഞുതാഴും
എങ്കിലും  സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് എപ്പോഴും നഷ്ടം

മൂല്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ രൂപ പോലെ
വില എന്നും പുതിയ താഴ്ച്ചകളില്‍

സുഹൃദങ്ങള്‍ഊഹ കച്ചവടം പോലെ
നഷ്ടങ്ങള്‍ ഊഹിക്കുന്നതിനപ്പുറം

വിലക്കയറ്റം അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ക്ക് മാത്രം
പിന്നെ ജാടയ്കും പുറം പൂച്ച്കള്‍ക്കും

No comments:

Post a Comment

എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോളൂന്നേ.......